Home / АРХИТЕКТУРА / Сглобяема къща

Сглобяема къща

Тази къща „Подслон” е невероятна концепция за преносимо жилище,което ще помогне на хората за посрещане на техните спешни нужди от подслон, в следствие от катастрофални природни или други бедствия.

shelter1

Тази велика идея е проектирана от Рафаел Смит. Това е къща „подслон”, която може много бързо и лесно да бъде превозена до бедстващи хора и само с няколко инструмента да бъде сглобена на място. В нея могат да бъдат създадени от 2 до 3 самостоятелни стаи. Материалите, от които е изработена  са годни за рециклиране и многократна употреба.

shelter2

[smartads]

Къщите „подслон” се произвеждат на плоски компоненти за да може при създала се ситуация на бедствие да бъдат бързо и лесно превозени по земя, въздух и вода. Всички модули необходими за изграждането на това жилище могат да се съхраняват на определено място разглобени и готови за транспортиране.

1shelter4

Те се сглобяват и разглобяват на мястото на бедствието много лесно и бързо, като това е възможно дори и с малко или почти никакви инструменти. Когато вече не са необходими могат да бъдат демонтирани, и разглобени на отделни плоски модули и да бъдат бързо преместени в следващата зона на бедствие.